Xe tải ISUZU 3.9 tấn thùng chở gia cầm – NQR75M chìa khóa trao tay giá tốt

Xe tải ISUZU 3.9 tấn thùng chở gia cầm - NQR75M chìa khóa trao tay giá tốt

Xe tải ISUZU 3.9 tấn thùng chở gia cầm – NQR75M chìa khóa trao tay giá tốt