Xe bồn chở cám gia súc Hino FG8JPSB – 13m3 chí phí bảo dưỡng thấp

Xe bồn chở cám gia súc Hino FG8JPSB - 13m3 chí phí bảo dưỡng thấp

Xe bồn chở cám gia súc Hino FG8JPSB – 13m3 chí phí bảo dưỡng thấp